Racking hot dip galvanizing – Công ty CP thiết bị xây dựng Đông Nam